— Zveme všechny rodiče dne 26. ledna od 20. 00 hodin na 10. Učitelský bál, který pořádá naše škola. Bál je určen především pro rodiče našich žáků a veřejnost. Berte toto jako možnost potkat se s vyučujícími mimo budovu školy. Akci pořádáme s cílem získat další finanční prostředky pro odměňování žáků a zpříjemnění prostředí školy po Vaše děti. Podpořit akci můžete svou účastí či zakoupením alespoň jedné vstupenky. Cena vstupného je 150 Kč. V kulturním domě na ulici 5. května bude na učitelském bále hrát skupina POHODA. Těšit se můžete na bohatou tombolu. —


— Konzultační hodiny 11. 12. od 16:30 —

— Divadlo ABC Praha - 17. 12. - 130,- Kč —

Sraz 7:50 před školou

— Vánoční koncert ve škole - 19. 12. - 45,- Kč —


— POLABSKÉ MUZEUM PODĚBRADY 14. 11. —

Ve středu 14. 11. vyrážíme do Polabského muzea v Poděbradech.

Sraz u školy v 7: 20 !

Vybírám 70,- Kč (doprava a vstup)
Návrat na oběd 13: 15 . 

Odpolední výuka pokračuje.

— GENEROVÁNÍ HESLA V BAKALÁŘÍCH —

Vzhledem k množícím se žádostem o generování nového hesla do Bakalářů, což je administrativní úkon, přistupujeme k zpoplatnění této služby. Nové heslo bude vygenerováno na základě žádosti zákonného zástupce.

Generování nového hesla do Bakalářů A4 jednostranné 50,-
Zákonní zástupci mají možnost si heslo změnit na takové, které si sami určí.

Platí od 1. 1. 2019.

M. Žilka

— MATEMATIKA s úhloměrem!! —

Vážení rodiče,

na matematiku budeme potřebovat úhloměr. Dohlédněte prosím, aby si ho děti vzaly do školy.

Děkuji za spolupráci.

M. Žilka

— Vši —

Vážení rodiče, kontrolujte prosím dětem hlavy, objevily se vši.

Děkuji, M. Žilka.

 školní rok 2018 / 2019

Třídní schůzky 

Srdečně Vás zvu na informativní schůzky 4. 9. od 16: 30 v učebně 5. c.

M. Žilka